Bielidlo a odstraňovač škvŕn

Bielidlo a odstraňovač škvŕn

Bežná cena
€3,75
Zlavová cena
€3,75
Vrátane DPH Shipping Zrátané pri platbe.
Množstvo musí byť 1 alebo viac

S čistým kyslíkom, bez petrochemických zložiek

  • Bielidlo začína učinkovať od 50°C
  • Bez syntetických bieliacich zložiek, optických zjasňovačov a rastlinám škodiacich perboritanov

Zloženie pdľ Nariadenia (EC) č.648/2004: >30% kyslíkové bielidlo (sodium percarbonate), 15-30% sódaUpozornenie: Obsahuje sodium percarbonat. Nebezpečie pri prehltnutí.Nebezpečie vážneho poškodenia očí. Pri návšteve lekára, ukážte tento obal.Držte mimo dosahu detí. Používajte ochranu očí. Pri kontakte s okom, vyplachujte vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to možné a pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte rýchlu lekársku pomoc.